7021

Rozpočet MČ DNV

 

formát Názov
           
 
Harmonogram zostavenia rozpočtu na roky 2020 - 2022 (PDF - 321 KB)
Rozpočtové opatrenia č. 2/2019
Rozpočtové opatrenia č. 1/2019
Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021
Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2019 – 2021
Harmonogram zostavenia rozpočtu na roky 2019 – 2021
Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 presun č. 4
Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 presun č. 3
Rozpočtové opatrenia č. 4/2018 presun č. 2
Rozpočtové opatrenia č. 4/2018
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 presun č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Schválený rozpočet na roky 2018-2020
Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2018 – 2020
Rozpočtové opatrenie č.5/2017 presun č. 3
Rozpočtové opatrenie č.5/2017
Rozpočtové opatrenie č.4/2017
Rozpočtové opatrenie č.3/2017 presun č. 2
Rozpočtové opatrenie č.3/2017 presun č. 1
Harmonogram zostavenia rozpočtu 2018-2020
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Rozpočet 2017-2019 finálna verzia
Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2017 – 2019
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - presun č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Rozpočtové presuny č. 1/2016 - upravený rozpočet 2016
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Schválený rozpočet na rok 2016
Rozpočtové presuny č. 1 za rok 2015
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Návrh rozpočtu MČ na roky 2016-2018
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Presun rozpočtových prostriedkov č. 2
Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2015-2017
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na roky 2015 -2017
Presun rozpočtových prostriedkov č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Schválený rozpočet MČ na rok 2014
Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 8
Návrh rozpočtu MČ na rok 2014
Presun rozpočtnovaných prostriedkov č. 7
Rozpoctove opatrenia c. 3
Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 5 a 6 v tabulke
Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 6
Presun rozpočtovaných prostriedkov č. 5
Rozhodnutie starostu o presune rozpočtových prostriedkov č. 4
Rozpočtové opatrenia č. 2
Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2014
Rozhodnutie starostu o presune rozpočtových prostriedkov č. 3
Rozhodnutie starostu o presune rozpočtových prostriedkov č. 2
Rozhodnutie starostu o presune rozpočtových prostriedkov
Rozpočet na rok 2013 - I. úprava
Schválený rozpočet na rok 2013 - 2015 finálny
Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2013-2015 na stiahnutie
Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na roky 2012-2014 na stiahnutie
Návrh rozpočtu Mestskej časti Devínska Nová Ves na roky 2012-2014 na stiahnutie v pdf
 NÁVRH Rozpočtu Mestskej časti Devínska Nová Ves na roky 2011-2013 na stiahnutie v pdf
 Rozpočet Mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2010-2012 na stiahnutie v pdf
   Rozpočet Mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2009 - 2011 - na stiahnutie
 Návrh rozpočtu MČ DNV na roky 2007-2009 - na stiahnutie
 Rozpočet Mestskej časti Devínska Nová Ves rok 2006 - na stiahnutie