3083
  • Čo kde vybavím?

Čo kde vybavím?

obrazok

Súhlas obce s pobytom cudzinca

08.02.2019

súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu

obrazok

IOMO - Intergrované obslužné miesto občana

03.10.2018

List vlastníctva, obchodný register, register trestov

obrazok

Trvalý a prechodný pobyt

17.03.2011

Trvalý, prechodný pobyt, strata OP...

obrazok

Matrika

21.03.2011

overenie podpisu, sobáše, úmrtia...

obrazok

Sociálna oblasť

17.03.2011

Kam a za kým ísť v prípade potreby sociálnej pomoci

obrazok

Miestne dane a pokladňa

17.03.2011

Kde získam info o miestnych daniach? (psy, zaujatie ver. priestranstva, hracie automaty...)

obrazok

Podnikatelia a prevádzky

03.02.2016

Podnikateľské záležitosti, otváracie hodiny...

obrazok

Správa bytov

17.03.2011

Byty, nájom, energie...

obrazok

Architekt MČ DNV

17.03.2011

územný plán, projekty architektúry MČ...