6723

Komisia na ochranu verejného záujmu

  • predseda: Lenka Hlaváčová
  • podpredseda: Ján Žatko
  • členovia: Adrián Jankovič, Andrej Kovarík, Bronislava Kraváriková

s rámcovou náplňou: posudzuje dodržiavanie ústavného zákona starostom MČ BA-DNV a poslancami MZ MČ BA-DNV v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.