5022
  • Kontakt

Kontakt

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves (kód obce 529371) .
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49

IČO: 603392
DIČ: 2020919109
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0000 0162 4042


email:  mudnv@mudnv.sk       - oficiálna adresa
  info@mudnv.sk       - oficiálna adresa
  podatelna@mudnv.sk       - adresa podateľne
  staznosti@mudnv.sk       - oficiálne sťažnosti
  starosta@mudnv.sk       - adresa starostu
podnet@mudnv.sk - oznamovanie protispoločeskej činnosti
faktury@mudnv.sk - adresa pre faktúry

Úradné hodiny Miestneho úradu Devínska Nová Ves,
 
 
Pondelok 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00                
Streda
8:00 - 12:00   13:00 - 16:00                
Štvrtok 8:00 - 12:00 - neplatí pre Stavebný úrad
V pondelok 21. 10. 2019 bude Matričný úrad zatvorený z dôvodu účasti na školení. Ďakujeme za pochopenie.

Podateľňa a kancelária prvého kontaktu poskytujú základné informácie a zabezpečujú preberanie zásielok aj mimo úradných hodín, a to nasledovne:
Pondelok: 8:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štrvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 14:30
 Kancelária prvého kontaktu pracuje neustále bez obednej prestávky!

Telefónne číslo na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi
Novoveská 17/A   843 10 Bratislava

02/60 20 14 00
- posledné trojčíslo vymeňte za klapku referenta
fax: 02/60 20 14 20
Vyhľadať:

Meno a priezvisko

Klapka

Zaradenie

Oddelenie

Mobil

e-mail

Cifrová Zuzana

402

Referent BOZP, CO a PO

OSR

00421918807516

zuzana.cifrova@mudnv.sk

Debnárová Monika

438

Vedúca mediálneho a tlačového oddelenia

OSR

-

monika.debnarova@mudnv.sk

Dojčáková Mária, Ing.

422

Hlavný účtovník

OER

-

maria.dojcakova@mudnv.sk

Filipik Marta, Ing.

421

Mzdy a personalistika

OER

-

marta.filipik@mudnv.sk

Gergely Michal

429

Referent informačných technológií

OSR

-

michal.gergely@mudnv.sk

Goldstein Pavol

-

referent aktivít MČ

OSR

-

pavol.goldstein@mudnv.sk

Grušecká Daniela, Ing. 405 Referent stavebného úradu - daniela.grusecka@mudnv.sk

Homolová Jana

423

Referent účtovníctva

OER

-

jana.homolova@mudnv.sk

Chandoga Branislav, Mgr.

415

Vedúci oddelenia správy, evidencie  a údržby majetku

OSEUM

00421918852819

branislav.chandoga@mudnv.sk

Klouček Ivan

417

Facility manager - manažér podporných činností

OSEUM

00721917817228

ivan.kloucek@mudnv.sk

Koprdová Mária, Ing.

440

Prednostka úradu

PR

00421917817227

maria.koprdova@mudnv.sk

Krajčír Dárius

444

Starosta MČ

ST

0948 625 999

darius.krajcir@mudnv.sk

Kravárik Pavol 454 Referent informačných technológií OSR 00421917817225 pavol.kravarik@mudnv.sk

Kresanová Silvia, Mgr.

409

Vedúca služieb občanom a organizačné

OSOE

-

silvia.kresanova@mudnv.sk

Labašková Erika, Mgr.

425

Referent organizačných vecí a podnikateľských aktivít

-

-

erika.labaskova@mudnv.sk

Langer Martin, Ing.

420

Referent výstavby a životného prostredia

OVDŽP

-

martin.langer@mudnv.sk

Lauková Kristína, Bc.

406

Referent stavebného úradu

-

kristina.laukova@mudnv.sk

Ledényiová Tatiana, Ing.

437

Referent výstavby a životného prostredia

OVDŽP

00421905668273

tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Liedlová Katarína, Ing.

443

Referent hnutelného a nehnuteľného majetku

OSEUM

-

katarina.liedlova@mudnv.sk

Lipková Daniela

-

Vedúca klubu dôchodcov

-

00421917817239

-

Lohnická Lilia, Ing.

427

Referent stavebného úradu

-

lilia.lohnicka@mudnv.sk

Lohnický Dávid

-

Administratívny pracovník SÚ

-

david.lohnicky@mudnv.sk

Macáková Katarína, Ing.

434

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia

-

-

katarina.macakova@mudnv.sk

Madajová Alexandra

439

Referent pre pokladňu a fakturácie

OER

-

alexandra.madajova@mudnv.sk

Maľovaný Marián , Doc. Ing. arch. PhD.

428

Architekt MČ

AMČ

00421918882181

marian.malovany@mudnv.sk

Miklovicová Emília

412

Matrikár

MATRIKA

-

emilia.miklovicova@mudnv.sk

Mikulcová Denisa, Ing. 418 Referent nehnuteľného majetku OSEUM - denisa.mikulcova@mudnv.sk

Nagyová Miriam, Mgr.

416

Referent sociálnych vecí

OSOE

-

miriam.nagyova@mudnv.sk

Oslancová Mária, Mgr.

410

Referent pre miestne dane a dotácie

OER

-

maria.oslancova@mudnv.sk

Paďourová Zdeňka 441 Asistent starostu AST - zdenka.padourova@mudnv.sk

Padychová Diana, Ing.

430

Zástupca matrikára a referent pre správu registratúry

MATRIKA

-

diana.padychova@mudnv.sk

Pakšiová Julie, Ing.

404

Referent klientského centra 2

OSOE

-

julie.paksiova@mudnv.sk

Polášová  Zuzana Ing.

413

Vedúca stavebného úradu

-

zuzana.polasova@mudnv.sk

Ryšánek Juraj

-

Referent aktivít Mestskej časti

OSR

0905 325 457

juraj.rysanek@mudnv.sk

Salopek Paulína, Mgr.

438

Asistent starostu a prednostu

-

0948 625 999

paulina.salopek@mudnv.sk

Slezák Milan, Ing.

-

Miestny kontrolór

MK

-

milan.slezak@mudnv.sk

Síthová Miroslava, Mgr. Bc.

433

Spoločný školský úrad

SŠÚ

-

miroslava.sithova@mudnv.sk

Strempek Juraj, Ing. 424 Vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu OER 00421908733593 juraj.strempek@mudnv.sk

Štrokendlová Zdenka, Ing.

403

Referent EÚ projektov

OSR

00421918807537

zdenka.strokendlova@mudnv.sk

Tittelová Dagmar, Ing.

436

Referent výstavby a cestného hospodárstva

OVDŽP

00421905668237

dagmar.tittelova@mudnv.sk

Tóthová Veronika, Bc.

407

Referent stavebného úradu

-

veronika.tothova@mudnv.sk

Vitézová Renáta

401

Asistent prednostu a Referent klientského centra 1

APR

-

renata.vitezova@mudnv.sk

Zaťková Ingrid, Ing. 432 Referent vnútornej správy a opatrovateľskej služby OSOE 00421918807519 ingrid.zatkova@mudnv.sk

Zemková Bronislava

408

Evidencia obyvateľstva a zmlúv

ST

-

bronislava.zemkova@mudnv.sk