449
  • Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo (volebné obdobie 2018-2022)

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Počet poslancov miestneho zastupiteľstva určuje miestne zastupiteľstvo. Vo volebnom období 2018-2022 je v miestnom zastupiteľstve 12 poslancov.


Spoločný harmonogram zasadnutí 

Zoznam poslancov mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

Meno a priezvisko politická strana   Kontakt  

Antal Miroslav, Mgr.
nezávislý Email: mirec.antal@gmail.com 

Hlaváčová Lenka, Mgr.
nezávislý Email: lenka.hlavacova@devinskainak.sk

Janatová Beata, Mgr.

SaS, Sme rodina - Boris Kollár

Nova 

Email: beata.janatova@gmail.com


Jankovič Adrián

 Progresívne Slovensko,

SPOLU - občianska demokracia 

Email: adrian@jankovic2018.sk

Tel.č.: 0904 039 098


Kolega Peter

nezávislý

Email: peter.kolega@devinskainak.sk

Tel.č.: 0948 015 001


Kovarík Andrej, Mgr.

Zmena zdola,

Demokratická únia Slovenska

Email: andrejkovarik@gmail.com

Tel.č.: 0910 942 266


Kraváriková Bronislava

SaS, Sme rodina - Boris Kollár

Nova

Email: boba.kravarikova@gmail.com


Smolinský Zoroslav

nezávislý

Email: zoroslav.smolinsky@volkswagen.sk

Tel.č.: 0902 471 066


Tešovič Rastislav, Mgr.
nezávislý

Email: rastislav.tesovic@devinskainak.sk

Tel.č.: 0907 450 997


Tittel Jozef, Bc.

SaS, Sme rodina - Boris Kollár

Nova

Email: jozef.tittel@gmail.com

Tel.č.: 0917 197 704


Veslárová Veronika, Mgr.
nezávislý Email: veronika.veslarova@devinskainak.sk

Žatko Ján, Ing.
KDH, OĽaNO

Email: jan.zatko@tyzdenvdevinskej.sk

Tel.č.: 0918 444 607

Kontakty a fotografie sú uverejnené v rozsahu súhlasu poskytnutého jednotlivými poslancami na tento účel.


Pozvánky MZ MČ DNV
Materiály MZ MČ DNV
Uznesenia MZ MČ DNV
Zápisnice MZ MČ DNV
Záznamy MZ MČ DNV


obrazok

Materiály MZ MČ DNV

12.05.2014

Materiály k zasadnutiam MZ

Odmena zástupkyni starostu

22.03.2019

Vo výške 20 % mesačného platu starostu.

obrazok

Zápisnice MZ MČ DNV

06.07.2016

zápisnice zo zasadnutí MZ

Odmeny poslancom za roky 2015, 2016, 2017

21.08.2017

Hrubé mzdy poslancom mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves rok 2017 rok 2016 rok 2015

Pozvánky MZ

26.03.2007

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Uznesenia MZ

26.03.2002

Odmeny poslancov pôsobiacich v období 12/2014

01.12.2015

Odmeny poslancov pôsobiacich v období 01 až 11/2014

01.12.2015