2356

Vyhlásenie o prístupnosti

26.01.2010 - Obslužné stránky

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok hlavného mesta nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Vytlačiť Poslať známenu