6951

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

Všetko ohľadom miestnych daní Vám rada poradí pani Mgr. Mária Oslancová .Oddelenie miestnych daní a pokladňu nájdete na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A č.dverí 4  tel:02/60 20 14 10

Pokladňu má na starosti Alexandra Madajová č.dverí 4  tel:02/60 20 14 39


Jej nadriadeným je Ing. Juraj Strempek - hlavný ekonóm (č. dverí 11)


Tlačívá potrebné pre toto oddelenie si môžete stiahnuť v sekcií "Tlačivá na stiahnutie"

 Meno a zaradenie Kontakt
Ing. Juraj Strempek
vedúci oddelenia
02/60201424
e-mail:
juraj.strempek@mudnv.sk

 Mgr. Mária Oslancová
referát pre miestne dane a dotácie

02/60201410
e-mail:
maria.oslancova@mudnv.sk

Alexandra Madajová
referát pre pokladňu a fakturácie

02/60201439
e-mail:
alexandra.madajova@mudnv.sk

Ing. Mária Dojčáková
hlavný účtovník

02/60201422
e-mail:
maria.dojcakova@mudnv.sk

Jana Michalíková
referát účtovníctva

02/60201423
e-mail:
jana.michalikova@mudnv.sk
 Ing. Marta Filipik
referát pre mzdy a personalistiku
02/60201421
e-mail:
marta.filipikova@mudnv.sk