6952

Oddelenie správy, evidencie a údržby majetku

Všetko ohľadom bytov, nájmov za byty, platba energií Vám rád poradí pán Mgr. Branislav Chandoga.
Správu bytov nájdete na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A
č.dverí 18
tel: 02/60 20 14 43
 Meno a zaradenie Kontakt
Ing. Denisa Mikulcová
referát nehnuteľného majetku
02/60201418
e-mail:
denisa.mikulcova@mudnv.sk
Ivan Klouček
facility manager
02/60201417
e-mail:
ivan.kloucek@mudnv.sk
 Mgr. Branislav Chandoga
Vedúci oddelenia správy, evidencie a údržby majetku
02/60201415
e-mail:
branislav.chandoga@mudnv.sk