1929
  • Projekty EÚ

Projekty EÚ

Začiatok | Predošlé |

Nový povrch podlahy v stolnotenisove herni v ZŠ Ivana Bukovčana 3

16.10.2019

    NOVÝ POVRCH PODLAHY V STOLNOTENISOVEJ HERNI  v ZŠ I. Bukovčana 3 Dotácia BSK: v celkovej výške 2 500,00 € z dotačnej schémy Bratislavská  regionálna  dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ ...

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ I. Bukovčana 3

01.10.2019

Všeobecné informácie o projekte:

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16

01.10.2019

Všeobecné informácie o projekte:

Rekonštrukcia časti prízemia budovy Mýtnice a jej nádvoria.

04.03.2019

  Prosíme všetkých obyvateľov a návštevníkov našej mestskej časti o pochopenie , že  Turistická informačná kancelária  /TIK/ bude  dočasne sídliť na 2. poschodí  Mýtnice,   nakoľko mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves začala realizovať investičnú...

Na Skale

29.01.2019

neďaleko Sandbergu vyrastá nový altánok pre environmentálnu výchovu*

Projekt 3E – MoravaNatute

04.11.2017

Ekoncentrum DNV - projekt na ohlásenie stavby Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves pripravila projekt v rámci programu -  SK/AT Program spolupráce 2014-2020  - INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, z prioritnej osy - PA 2 - Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a...

Dobudovanie športovo – relaxačného areálu pri ZŠ I. Bukovčana

22.12.2015

zhumanizovanie okolia školy

Radosť z hry a pohybu - inštalovanie detských herných prvkov na Námestí Rudolfa Slobodu

22.12.2015

herné prvky na Námestí Rudolfa Slobodu

Revitalizácia ihriska MŠ M. Marečka

31.07.2014

inštalovanie nových detských herných zostáv

Rekonštrukcia priestorov v MŠ J. Smreka 8 na novú triedu - zvýšenie kapacity o 15 miest

08.01.2014

zrealizovaný projekt

Začiatok | Predošlé |