2863
  • Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

obrazok

Formuláre pre poskytovanie a zúčtovanie dotácií

26.09.2016

obrazok

Tlačivá - Životné prostredie

12.10.2011

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

obrazok

Tlačivá - Výstavba

18.03.2011

Tlačivá týkajúce sa výstavby. (ohlásenie drobnej stavby...)

obrazok

Tlačivá - Miestne dane

03.02.2011

daň za psa, predajné automaty, zauj. ver. priestranstva...

obrazok

Tlačivá - Podnikatelia a prevádzky

14.10.2010

tlačivá týkajúce sa podnikateľov

obrazok

Tlačivá - Sociálne služby

14.10.2010

tlačivá týkajúce sa sociálnych služieb

obrazok

Rôzne

02.03.2011

rôzne tlačivá napr. z oblasti kultúry a športu