518
  • Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Začiatok | Predošlé |

Zverejnenie zámerov (tab.)

03.02.2016

Návrh VZN - ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy

21.10.2019

PDF - 192 KB

Výsledky verejnej ponuky na pridelenie vyhradených parkovacích miest na obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2020

25.09.2019

Vyhradené parkovacie miesta 01.10.2019 - 30.09.2020

VZN - Návrh o poskytovaní dotácií z rozpočtu m.č. BA - DNV

30.08.2019

PDF - 297 KB

VZN - Návrh ktorým sa mení a dopĺňa VZN m.č. BA - DNV číslo 2/2019 zo dňa 15. mája 2019

30.08.2019

PDF - 134 KB

Harmonogram zostavenia rozpočtu MČ BA DNV na roky 2020 - 2022

26.08.2019

Ponukové konanie na speňaženie podniku - 2. KOLO, LEAM s.r.o.

15.08.2019

Reštaurácia a fitnes (polyfunkčný objekt) v Devínskej Novej Vsi

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme.

17.07.2019

Predmet výrubu: krovinatý porast a stromy rastúce v blízkosti vedenia a v jeho ochrannom pásme, ktoré svojou výškou a prítomnosťou ohrozujú alebo sťažujú prevádzku vedenia vysokého napätia.

Ponukové konanie na speňaženie podniku

01.07.2019

Reštaurácia a fitnes

VZN - návrh - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach

24.05.2019

PDF - 117 KB

Začiatok | Predošlé |