519

Iné

Úrad vlády SR sprístupnil pre verejnosť informačný portál slovensko.sk. Predstavuje nový a prehľadnejší spôsob vyhľadávania informácií o fungovaní orgánov verejnej správy a úlohách, ktoré občan prostredníctvom týchto orgánov rieši. Zároveň poskytuje prehľad o úradoch a inštitúciách a umožňuje vyhľadávať informácie v komplexnej databáze verejných dokumentov štátnej správy.