3089

História - verejné obstarávanie

Začiatok | Predošlé |
obrazok

Vypracovanie územného plánu zóny Kolónia v MČ DNV

22.05.2013

výzva na predkladanie ponúk

obrazok

Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice- vysvetlenie č. 4

09.05.2013

vysvetlenie

obrazok

Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice- vysvetlenie č. 3

07.05.2013

Otázky na verejného obstarávateľa - odpovede

obrazok

Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice- vysvetlenie č. 2

03.05.2013

vysvetlenie číslo 2

obrazok

VS Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice – vysvetlenie č. 1

26.04.2013

vysvetlenie

obrazok

Revitalizácia Istrijskej ulice

18.04.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

obrazok

Orezávanie a ošetrovanie stromov vo verejnej zeleni

04.04.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

obrazok

Výmena okien vo VÚZ - prieskum trhu

25.10.2012

viazanosti ponúk stanovujeme do 31.11.2012

obrazok

Územný plán zóny centrálna mestská zóna - vyhotovenie

12.10.2012

v mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

obrazok

Hokejbalové ihrisko

21.09.2012

Výzva na predkladanie ponúk

Začiatok | Predošlé |