3516

Správy o zákazkách

Začiatok | Predošlé |

Súhrnná správa o zákazkách za 3 a 4 q. 2017

30.10.2017

Správy o zákazkách 2017 1-2

26.06.2017

obrazok

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- € za rok 2016

11.02.2019

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

obrazok

Súhrnná správa o zákazkách za 2 q 2016

14.07.2016

obrazok

Súhrnná správa o zákazkách za 3 q. 2015

01.10.2015

Súhrnná správa o zákazkách s predpokladanými hodnotami rovnakými a vyššími ako 1000 € podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 v znení neskorších predpisov (cena vr. DPH 1200 €) – za 3.Q 2015

obrazok

Súhrnná správa o zákazkách 2Q 2015

01.07.2015

ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné zákazky

obrazok

Súhrnná správa o zákazkách 1Q 2015

07.04.2015

ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné zákazky

obrazok

Súhrnná správa o zákazkách 4Q 2014

20.01.2015

ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné zákazky

obrazok

Súhrnná správa o zákazkách 3Q 2014

09.10.2014

ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné zákazky

obrazok

Správa o zákazkách od 01.04.2014 do 30.06.2014

30.06.2014

s nízkou hodnotou nad 1000€ bez DPH

Začiatok | Predošlé |