5138
  • Verejné súťaže

Verejné súťaže

Vyhľadať:

Predmet:

Dátum zverejnenia:

Výsledok súťaže:

Prenájom Kina "Devín" (PDF - 264 KB)

2019-09-27

Prenájom Kina "Devín"

2019-06-24

-

Predaj pozemkov 360/27, 360/26

2017-11-30

Výsledok - Predaj pozemkov 360/27, 360/26

Prenájom časti pozemku registra“C“ KN parc.č. 1428/30

2017-11-15

Výsledok - Prenájom časti pozemku registra“C“ KN parc.č. 1428/30

Prenájom pozemku parc. č. 2565/199

2017-07-12

Výsledok - Prenájom pozemku parc. č. 2565/199

Prenájom časti pozemku parc. č. 2565/1

2017-07-12

Prenájom časti pozemku parc. č. 2878/288

2017-06-01

Výsledok - Prenájom časti pozemku parc. č. 2878/288

Prenájom NP vo výmere 63m2 v objekte Dovina pasáž

2017-06-01

Výsledok - Prenájom NP vo výmere 63m2 v objekte Dovina pasáž

Predaj parc. č. 547/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64m2

2017-04-06

Výsledok - Predaj parc. č. 547/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64m2

Prenájom nebytového priestoru  o výmere 145,00 m2, nachádzajúci sa v objekte Dovina pasáž

2017-02-13

Výsledok - Prenájom nebytového priestoru  o výmere 145,00 m2, nachádzajúci sa v objekte Dovina pasáž

Prenájom nebytového priestoru o výmere 17,00 m2 - Dovina pasáž

2017-02-13

Výsledok - Prenájom nebytového priestoru o výmere 17,00 m2 - Dovina pasáž

Výberové konanie na dlhodobý prenájom tenisového areálu na dobu 10 rokov v Bratislave, MČ DNV, ul. Delená

2016-11-29

Predaj pozemku parc. č. 2678-2

2016-10-21

Výsledok - Predaj pozemku parc. č. 2678-2

Predaj pozemku parc. č. 2679

2016-10-21

Výsledok - Predaj pozemku parc. č. 2679

Predaj pomenku parc. č. 2878-732

2016-10-21

Výsledok - Predaj pomenku parc. č. 2878-732

Predaj pozemku "C" KN parc.č. 2678/2

2016-07-12

Výsledok - ZRUŠENÉ

Predaj RD (841), pozemkov (841, 842/2)

2016-07-12

Vysledok - parc. č. 841, 842/2

Predaj pozemku registra C - parc. č. 360/24

2016-04-06

Vysledok - parc. č. 360/24

Predaj pozemku registra C parc. č. 891/8

2016-01-27

Výsledok - parc č. 891/8

Predaj pozemku registra C parc. č. 2079/3

2016-01-27

Výsledok - parc. č. 2079/3