59
  • Životné prostredie

Životné prostredie

Referát životného prostredia je súčasťou oddelenia výstavby a životného prostredia
Je umiestnený v miestnostiach č. 20.

Činnosti referátu životného prostredia:
· prenesený výkon úloh štátnej správy na samosprávu (vč. tvorby koncepcie a poskytovania informácií ) v oblasti ochrany životného prostredia
· pôdohospodárstva
· veterinárnej starostlivosti
· rybárstva
· ochrany drevín vrátene povoľovania výrubov
· príprava a dozorovanie prác Denovy v oblasti tvorby a údržby zelene
· riešenie problémov súvisiacich s chovom psov

Riešenie pre domácich hospodárov www.kompost.sk

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu.


Komisia životného prostredia (činnosť, zápisnice, prezenčky, rokovací poriadok...)


Začiatok | Predošlé |

Invázne druhy rastlín

04.09.2018

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na ustanovenia Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., ktoré pojednávajú o likvidácii inváznych druhov rastlín na území SR. Výskyt týchto rastlín evidujeme aj v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves.

Zber a využitie dažďovej vody

30.05.2016

Trvalo udržateľný rozvoj patrí medzi základné priority mestskej časti Devínskej Novej Vsi. Ide o rozvoj, ktorý pomáha súčasným aj budúcim generáciám uspokojovať ich základné životné potreby a rešpektuje pritom prirodzené funkcie ekosystémov. Jedným z projektov, ktorý takýmto spôsobom prispieva ku...

Devínska Nová Ves chráni životné prostredie a investuje do budúcich generácií

22.04.2016

Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves bude v tomto roku postupne pristupovať k realizácii viacerých zaujímavých a verejne prospešných projektov, ktorých cieľom je najmä snaha o skvalitnenie verejného života jej občanov, životného prostredia, ako aj investícia do budúcich generácií. Čoraz...

Vtáčie búdky v Devínskej Novej Vsi

22.04.2016

Jedným z ďalších projektov, ku ktorého realizácii sme pristúpili v tomto roku, je aj osádzanie vtáčích búdok na území našej mestskej časti. Cieľom projektu je najmä ochrana rôznych vtáčích druhov, ktoré majú svoj pôvodný domov na území bratislavskej mestskej časti Devínskej Novej Vsi a v jej...

Brigáda v Chránenom areáli Alúvium Moravy

06.05.2013

dobrovoľníci z radov psíčkarov

Informácia o dobrovoľníckej aktivite v dendroparku

06.05.2013

brigáda zorganizovaná zamestnancami spoločnosti Provident Financial

Podujatie "Naše mesto"

25.06.2012

MČ DNV sa opakovane i v tomto roku zúčastnila podujatia firemného dobrovoľníctva

Dôležitá informácia- karanténny škodca na jedlých gaštanoch

19.06.2012

Dokument v pdf

Upratovanie v lokalite Srdce

26.04.2012

  Dňa 14.4.2012 zorganizovala skupina mladých ľudí upratovanie v lokalite Srdce. Akciu organizoval Ondrej Pakši s priateľkou Petrou Novákovou, ktorí sú obyvateľmi Devínskej Novej Vsi a ktorí sa s touto myšlienkou obrátili na miestny úrad začiatkom marca. Keďže sú i  hráčmi celosvetovej...

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia

22.11.2011

verejné osvetlenie

Začiatok | Predošlé |