2772

ODPADY

obrazok

Zber elektroodpadu, batérií, textilu a kníh od obyvateľov

02.02.2015

Informácia pre občanov

obrazok

Výzva občanom

08.12.2011

nakladanie s odpadmi

Podmienky realizácie odvozu odpadu

17.10.2011

Podmienky realizácie odvozu .pdf

Brožúra "Čo s komunálnymi odpadmi?"

23.09.2011

prezrite si novú brožúru o odpadoch

Nelegálni výkupcovia autobatérií

08.12.2010

nelegálna činnosť podomových výkupcov autobatérií

Oznam o zhromažďovaní hromadného odpadu

13.05.2010

je zakázané zhromažďovať objemný a drobný stavebný odpad na stanovištiach kontajnerov a v ich okolí

Čo s odpadom?

28.01.2009

Ako správne naložiť s odpadom?