1985

OZNAMY pre ŽP

Začiatok | Predošlé |

Oznámenia o výruboch (tab.)

24.09.2015

MČ Devínska Nová Ves ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ozmanuje výruby stromov.

Preventívna celoplošná deratizácia

23.09.2019

VÝZVA Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na uskutočnenie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. Celoplošná jesenná deratizácia na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja sa má vykonať v období 01.10.2019 – 30.11.2019 ...

Zmena integrovaného povolenia, Lakovňa VW,SIŽP

19.03.2019

PDF - 582 KB

Oznámenie o výrube porastov v blízkosti vedení VN a v ich ochrannom pásme.

12.11.2018

Západoslovenská energetika Bratislava oznamuje, že pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky distribučných vedení elektrickej energie uskutoční v priebehu zimy roka 2018/2019 výrub porastov v blízkosti vedenia vysokého napätia a v jeho ochrannom pásme.

Oznámenie o predložení projektu ochrany - Devínska Kobyla

14.12.2017

Výzva k deratizácii - jeseň 2016

20.09.2016

Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciuNa Miestny úrad  MČ Bratislava Devínska Nová Ves bola  dňa 19.9.2016 doručená  výzva  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na  území všetkých obcí...

Odstraňovanie výmladkov na Devínskej Kobyle

10.08.2016

Od 1. augusta 2016

Tradičné čistenie brehu rieky Morava 2016

31.03.2016

9.4. 2016 (sobota) o 10:30 hod Pri základnom kameni cyklomosta

Výskyt hadov v našom okolí a ich ochrana

21.03.2016

V tomto článku by sme vám chceli vysvetliť prečo sa ich netreba báť ba naopak si ich treba vážiť.

obrazok

Ako súvisí odstraňovanie drevín na Devínskej Kobyle s ochranou prírody

26.11.2015

pozvánka na diskusiu s verejnosťou 1.12.2015 o 18:00 Istrijská 6

Začiatok | Predošlé |