5128

Oznámenia o výruboch

MČ Devínska Nová Ves ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ozmanuje výruby stromov.

Vyhľadať:

Predmet

Dátum zverejnenia

1 strom, druh smrek obyčajný - (Picea abies) na pozemku registra C-KN, parc. č. 1365, v k. ú (PDF - 197 KB)

2x strom, druh smrek obyčajný (Picea abies), borovica lesná (Pinus sylvestris) na pozemku registra C-KN, parc. č. 599/2 (reg. ,,E´´, parc. č. 333/101) (PDF - 205 KB)

2019-11-04

1 strom, druh orech kráľovský (Juglans regia), na pozemku registra C-KN, parc. č. 1840/2 (PDF - 197 KB)

2019-10-23

1 stromu, Tuja západná (Thuja occidentalis) na pozemku registra C-KN, parc. č. 1428/29 (PDF - 240 KB)

2019-10-18

1 strom, orech kráľovský (Juglans regia) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2878/460 (PDF - 196 KB)

2019-10-16

1 strom smrek (Picea) na pozemku registra C-KN, parc. č. 1376 (PDF - 196KB)

2019-09-30

11 stromov - 7x topoľ (Populus), 1x slivka (Prunus), 1x čerešňa vtáčia (Cerasus avium), 2x jabloň planá (Malus sylvestris Mill), na pozemku registra C-KN, parc. č. 2239/25 (PDF - 198 KB)

2019-09-27

1 strom - Slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera Ehrh.) na pozemku registra C-KN, parc. č. 41/2 (PDF - 197 KB)

2019-09-20

1 strom - topoľ osikový (Populus tremula) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2285/56 (PDF - 201 KB)

2019-09-20

Výrub 2 stromov, druh orech kráľovský - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1974/1, v k. ú. Devínska Nová Ves

2019-06-28

12 stromov  - Výrub sa týka pozemkov registra C-KN v k. ú. Devínska Nová Ves

2019-06-28

7 stromov - 4x agát biely, 1x moruša bila, 1x orech kráľovský, 1x marhuľa na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1869/1 a 1834/1 (PDF - 198 KB)

2019-06-13

2 x borovica(Pinus) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2715/9 (PDF - 196 KB)

2019-05-06

1 x smrek strieborný a 3 x smrek obyčajný, na pozemku registra C-KN, parc. č. 512/1 (PDF - 197 KB)

2019-04-29

1 strom - borovica (Pinus) na pozemku registra C-KN, parc. č. 648/1 (PDF - 197 KB)

2019-03-25

2 stromy - orech kráľovský (Juglans regia) na pozemku registra C-KN, parc. č. 154 (PDF - 197 KB)

2019-03-29

6 stromov -  1 vŕba biela (Salix alba), 5x topoľ kanadský (Populus canadensis Moench) na pozemku registra C-KN, parc. č. 1429/3, 1429/5. (PDF - 382 KB)

2019-03-25

1 strom - javor cukrový (Acer saccharinum) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2878/24 (PDF - 286 KB)

2019-03-22

1 strom - orech kráľovský (Juglans regia) na pozemku registra C-KN, parc. č. 315 (PDF - 196 KB)

2019-03-15

30 stromov - 1 ks javor horský (Acer pseudoplatanus), 12 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), 12 ks topoľ čierny (Populus nigra), 1 ks topoľ čierny „italica“ (Populus nigra Italica), 2 ks topoľ biely (Populus alba), 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks orech čierny (Juglans nigra) na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2771/1, 2771/14, 2771/18 (PDF - 201 KB)

2019-03-14

3 stromy - 1x hruška obyčajná (Pyrus communis), 2x čerešňa vtáčia (Prunus avium), na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2771/1, 2771/14, 2771/18 (PDF - 200 KB)

2019-03-14

1 strom - smrek (Picea) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2062/12 (PDF - 196 KB)

2019-03-12

11 stromov - breza bradavičnatá (Betula verrucosa) na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2778/575, 2778/584, 2778/587, 2778/594, 2778/595, 2778/768 (PDF - 200 KB)

2019-03-06

2 stromy - breza previsnutá (Betula pendula Roth) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2778/15 (PDF - 200 KB)

2019-02-22

1 strom - borovica himalájska (Pinus wallichiana Jacks) na pozemku registra C-KN, parc. č. 3014. (PDF - 196 KB)

2019-02-04

10 agátov a 3 ovocných stromov (orech, višňa marhuľa) na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 3626 (PDF - 195 KB)

2019-01-25

výrub 5 stromov - 3 x javor horský, 1 x duglaska tisolistá, 1 x jedla na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1917/2, 1919/10 a 1966/6 v k. ú. Záhorská Bystrica. (PDF - 199 KB)

2019-01-25

4x topoľ a 1 vŕba - na pozemkoch registra registra C-KN, parc. č. 1429/3, 1429/5 (PDF - 197 KB)

2018-12-17

1 strom - agát biely - na pozemku registra C-KN, parc. 2878/44 v k. ú. Devínska Nová Ves (PDF - 197 KB)

2018-12-17

1 ihličnatý strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2177/2, v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-12-05

10 topoľov a krovinatého porastu, na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2790/14, 15, 16, 17, v k. ú. Devínska Nová Ves (PDF - 196KB)

2018-12-03

1 listnatý strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1933 v k. ú. Devínska Nová Ves (PDF - 196KB)

2018-12-03

1 ihl. strom - smrekovec opadavý - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2946/1 v k. ú. Devínska Nová Ves (PDF - 195KB)

2018-12-03

1 ovocný strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 952/1 v k. ú. Devínska Nová Ves (PDF - 195KB)

2018-12-03

1 strom - ihličnan - na pozemku registra C-KN parc. č. 2056/2 v k.ú. Devínska Nová Ves

2018-11-05

1 strom - smrekovec opadavý - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2145/1 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-10-26

1 strom - tuja západná - na pozemku registra C-KN, parc. č. 3/1, k.ú. Devínska Nová Ves

2018-10-16

1 strom - borovica - na pozemku reg. C-KN, parc. č. 347 v k. ú. Devínska Nová Ves.

2018-10-02

11 ovocných stromov (orechy a jablone) s obvodom väčším ako 40 cm, na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1110/5, 1112/3, 1110/4, 1110/2, 1111/1, 1112/1, 1110/3, podľa LV č. 3587

2018-09-21

1x ihličnan, 4x listnaté stromy - na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 3721/1, /2, /4 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-08-22

2 stromy - gaštan jedlý - na pozemku registra C-KN, parc. č. 480/5 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-07-19

1 strom - lipa - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1919/10 v k. ú. Záhorská Bystrica

2018-07-17

1 ihličnatý strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1205/1 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-06-12

4x Borovica čierna - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2310/5 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-29

11 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2784/3, 2779/1, list vlastníctva nezaložený, parcelám zodpovedajú pozemky registra E-KN parc. č. 3108/2, 1-5264, 1-5268, 1-5269 a 1-5270, podľa LV č. 4776

2018-05-21

Borovica - na pozemku registra C-KN parc. č. 2565/70 v k. ú.

2018-05-21

Smrek - na pozemku registra C, parc. č. 2644/2 v k. ú.

2018-05-21

Agát - na pozemku registra C-KN, parc. č. 3/1 (citorín) v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-17

Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 5347/34 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-02

Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1972/1 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-02

Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 518/2 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-02

Agáty - pozemkoch 1834, 1868/1, 1868/3, 1868/4 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-02

Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2565/70 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-05-02

1 borovica lesná - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2565/70 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-03-29

71 stromov a 7 porastov - na pozemkoch registra C, parc. č. 2823/1, 2823/20, 2835/78 v k. ú. MČ Bratislava -Devínska Nová Ves

2018-03-23

Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 518/2 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-03-23

Výrub 49 ks topoľov - na ul. Eisnerova, Poničana, Bukovčana DNV

2018-03-16

Smrekovec opadavý - na pozemku registra C, parc. č. 70/1, v k. ú. MČ

2018-03-02

2 stomy čerešňa a gaštan - na pozemku registra C, parc. č. 1108/1, v k. ú. MČ

2018-03-02

119 stromov - na pozemkoch registra C, parc. č. 3997/2, 3998/2, 3998/3, 4090, 4091, 4092, 4093 v k. ú. MČ

2018-03-02

2 ihličnaté stromy - na pozemku registra C-KN, parc. č. 913, v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-01-31

48 stromov - topoľ - na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2565/19, 2565/64, 2565/102, 2565/243, /244, /245, /246, 2565/250, 2565/251, 2565/261, 2565/262, 2565/268, 2565/271, 2565/280, 2565/281, 2565/284, /285, /286, /287, v k. ú. DNV

2018-01-30

48 stromov s obvodom väčším ako 40cm - topoľ - na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2565/19, 2565/64, 2565/102, 2565/243, /244, /245, /246, 2565/250, 2565/251, 2565/261, 2565/262, 2565/268, 2565/271, 2565/280, 2565/281, 2565/284, /285, /286, /287, v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-01-17

Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2644/2 v k. ú. Devínska Nová Ves

2018-01-12

Výrub 5 ihličnatých stromov na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1321, 1322

2017-12-27

vŕba Matsudova - na pozemku registra C, parc. č. 2149/1

2017-12-18

Agát biely - na pozemku registra C, parc. č. 10/1

2017-12-18

gledíčia trojtŕňová - na pozemku registra C, parc. č. 2149/31, v k.ú. MČ

2017-12-18

4 listnaté stromy - na pozemku registra C, parc. č. 847/31, 847/32

2017-12-13

20 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2785/1 a 2785/3 vo vlastníctve spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., druh pozemku parc. č. 2785/1 vedený na liste vlastníctva: zastavané plochy a nádvoria, druh pozemku parc. č. 2785/3 vedený na liste vlastníctva: orná pôda

2017-12-10

Acer saccharinu,  Cerasus serrulata - na pozemku parc. č. 124/1 v k. ú. 

2017-12-10

Slivka čerešňoplodá, Tuja západná - na pozemku parc. č. 37/1, v k.ú.

2017-12-10

Topoľ šľachtený - na pozemku parc. č. 455/1 v k. ú.

2017-12-10

Smrek obyčajný - na pozemku registra C, parc. č. 2878/360, v k.ú. MČ

2017-11-13

Čerešňa višňová a čerešňa pílkatá - na pozemku registra C, parc. č. 263, v k. ú. MČ

2017-11-13

Smrek obyčajný - na pozemku registra C, parc. č. 211, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

2017-10-20

1 topoľ -na pozemku registra C-KN, parc. č. 2697/1, v k.ú. MČ Bratislava - De

2017-10-18

1 smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2060/8 v k. ú. Devínska

2017-10-18

1 borovica - na pozemku registra C, parc. č. 1319, v k.ú. MČ

2017-10-11

Výroby podľa tabuľlky - parc. č. 2779/27 v k. ú. Devínska Nová Ves, druh pozemku vedený na liste vlastníctva č. 5626 ako trvalé trávne porasty

2017-10-09

Výrub podľa tabuľky - na pozemku parc. č. 927 v k.ú. DNV

2017-10-09

Agát - na pozemku registra C, parc. č. 10/1, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

2017-10-04

Vŕba Matsudova - na pozemku registra C, parc. č. 2149/1, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

2017-10-03

Topoľ Simonov - na pozemku registra C, parc. č. 2565/21, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

2017-10-03

Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie - BORY

2017-09-28

Obrava zrejmej nesprávnosti č. 13545/1924/2017-LED

2017-09-26

Borovica lesná - na pozemku parc. č. 3111 v k. ú. Devínska Nová Ves

2017-09-13

2 stromy s obvodom väčším ako 40 cm - rastúcich na pozemku registra C, parc. č. 124/1

2017-09-06

Smrek obyčajný na pozemku parc. č. 2778/220 v k. ú. Devínska Nová Ves

2017-08-11

Výrub 3 stromov (Picea abies) rastúcich na pozemku registra C, parc. č. 927

2017-08-07

1 strom - na pozemku registra C, parc. č. 2149/31, v k.ú.

2017-08-03

Výrub 1 stromu s obvodom väčším ako 40 cm (Pinus sylvestris L.) parc. č. 3111 a 3112

2017-07-28

Výrub 2 stromov s obvodom väčším ako 40 cm (Prunus insititia a Thuja occidentalis) parc. č. 37/1

2017-07-28

Výrub 88 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 6 porastov výrub 88 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 6 porastov

2017-07-28

1 strom a 1 porast krovín s plochou 5,2m2 - parc. č. 2778/220 DNV

2017-07-17

24 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 8 porastov krovín - register C, parc. č. 2779/27 DNV

2017-06-22

Výrub 1 stromu na parcele 455/1 v k.ú. MČ

2017-04-18

2 stromy - Pod Lipovým na pozemku registra C parc. č. 2137/1 v k.ú. MČ

2017-04-11

1 strom - Pieskovcová 13, na pozemku registra C parc. č. 2057/14 v k.ú. MČ

2017-04-07

2 stromy na pozemku registra C parc. č. 210 v k.ú. MČ

2017-03-28

výrub 1 ihličnanu s obvodom kmeňa 135 cm-na pozemku registra C parc. č. 1842/2 v k.ú. MČ

2017-03-21

2 stromy - na pozemku registra C parc. č. 1027 v k.ú. MČ

2017-03-16

1 strom - na pozemku registra C parc. č. 2050 v k.ú. MČ

2017-02-16

1 strom - na pozemku registra C parc. č. 154 v k.ú. MČ

2017-02-16

2 stromy - na pozemku registra C parc. č. 971/1 v k.ú. MČ

2017-02-10

32 stromov a 100m2 krovín - na pozemkoch registra C parc. č. 2779/1, 2784/3, 2784/6, 2785/1 a 2785/3 v k.ú. MČ

2017-02-10

4 smreky - na pozemku registra C parc. č. 512/1 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves

2017-02-07

10 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 124/1 a parc. č. 85 v k.ú. MČ

2016-12-15

1 strom -na pozemku registra C parc. č. 315 v k.ú. MČ

2016-12-06

11 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2288/2 v k.ú. MČ

2016-12-05

15 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 847/3 a 847/5 v k.ú. MČ

2016-11-28

Výrub smreka s obvodom kmeňa 100 cm - na pozemku registra C parc. č. 2057/2 v k.ú. MČ

2016-11-15

2x smrek (123 a 100cm) - na pozemku registra C parc. č. 604 v k.ú. MČ

2016-10-28

Smrek - na pozemku registra C parc. č. 2056/7 v k.ú. MČ

2016-10-19

Výrub jedle - C parc. č. 157/1 v k.ú. MČ

2016-10-03

4 stromy a 40m2 kríkov - na pozemkoch registra C parc. č. 2287/14, 2288/113, 228/115 a 2288/117 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves.

2016-09-21

Smrek - na pozemku registra C parc. č. 2030 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves

2016-09-07

Výrub stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2810/18, 23, 24, 25, 89, 111, 187, 298, 299, 300 a 325 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves.

2016-09-07

Smrek - Jurigovo námestie 7, P.Č. 588/1 Ba - DNV

2016-08-25

Výrub jedného topoľa s obvodom kmeňa 158 cm, rastúceho na pozemku registra C parc. č. 1050 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves

2016-08-02

Výrub 2 smrekov s obvodmi kmeňov 65 cm a 53 cm, rastúcich na pozemku registra C parc. č. 1847 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves

2016-08-01

1 strom - Na Grbe 1, na pozemku registra C parc. č55/3 v k.ú. MČ Bratislava DNV

2016-04-25

1 strom - na pozemku registra C parc. č. 2696/1 Ba DNV

2016-04-21

1 strom - C parc. č. 455/1 v k.ú. MČ Bratislava DNV

2016-03-15

výrub smreka s obvodom kmeňa 150 cm, rastúceho na pozemku registra C parc. č. 3209

2016-02-26

výrub 4 topoľov kanadských - parc. č. 907/12 MČ DNV

2016-02-11

12 stromov a 117m2 krovín - parc č. 2339/23 MČ DNV

2016-02-10

J. Jonáša - 25 stromov a 400m2 krovín - VW Slovakia

2016-01-12

J. Jonáša - 25 stromov - VW Slovakia

2016-01-08

Slovinec 28 - 2x smrek - C č. 1833 DNV

2015-12-04

Milana Marečka 20 - 3 sumachy pálkové

2015-11-30

Pod Lipovým 3 - 2x smrek - pozemok 2127/2 DNV

2015-11-11

Reming Consult - dreviny v zábere stavby - parc. č. 2835/77, 2847/74, 2847/73, 2334, 3263/1, 2337/11 a 2337/13

2015-11-03

Na Kaštieli 8 - borovica - 1463 C par.

2015-11-03

Charkovská 12 - 1 borovica - C 315 DNV

2015-15-28

Vápencová 34 - na pozemku registra C parc. č. 478/1

2015-10-15

Poniklecová 24 - 1 vŕba s obvodom kmeňa 96 cm - na pozemku 735/1 DNV

2015-09-28

Janšáková 21 - 1 smrek s obvodom kmeňa 90 cm - C parc, č. 1047/1 DNV

2015-09-24